Charakterystyka zawodu

Uczniowie tego kierunku będą potrafili precyzyjnie dobierać właściwe zestawy potraw do różnych okoliczności oraz poznają zasady profesjonalnego przygotowania imprez i obsługi gastronomicznej. Dodatkowo poznają zasady ilościowego i jakościowego dobierania właściwych surowców niezbędnych do przygotowania potraw. Ukończenie tego kierunku da  szansę założenia własnej firmy zajmującej się organizacją dużych przyjęć dla firm oraz imprez okolicznościowych, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich, agroturystycznych.

Dobre przygotowanie zawodowe pozwoli absolwentom łatwo przystosować się do warunków w zakładach żywieniowych. Program szkoły zapewnia także możliwość zdobycia umiejętności obsługi komputera. Językiem obcym jest angielski, niemiecki lub rosyjski.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdają egzaminy w kwalifikacjach: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań oraz HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych – Prezentacja