Harmonogram dyżurów nauczycieli i wychowawcówe-mail
Dyrektormgr inż. Marzena Joanna Sulkowskamarzenasulkowska@wp.pl
Wicedyrektormgr inż. Anna Izabela Mikucka

mgr Ewa Borawska

mgr Ryszard Borkowski

ryszardborkowski@wp.pl


mgr Joanna Mądra

mgr Wiesława Szczesik

mgr Jolanta Jurczykowska

teacher6@wp.pl

mgr Paweł Obrycki

mgr Wojciech Kowzon

mgr Grzegorz Wysocki

mgr Agnieszka Charmułowicz

agnieszkakoniecko@gmail.com

mgr Beata Strzałkowska

fotonbeatastrzalkowska@gmail.com

mgr Renata Modzelewska

renatahanna@op.pl


mgr Joanna Antropik

Nauczyciele

mgr Monika Pskowska

mgr Anna Staniszewska

annaedwa7@wp.pl

mgr Beata Szczepańska

beata001n@o2.pl


mgr Emilia Zambrzycka

mgr Emilia Świderska

mgr inż. Ewa Prokopiuk

mgr Halina Waszkiewicz

mgr Krzysztof Gutowski

krzysztof_gutowski@o2.pl

mgr inż. Marcin Bobrowski

mar.bobrowski@gmail.com

mgr Agnieszka Danowska

a.danowska@o2.pl

mgr Agnieszka Łepkowska

mgr Bożena Kubickamgr Grzegorz Gardocki