Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Email

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią w szkole oraz wzorowe zachowanie. W roku szkolnym 2017/2018 w województwie podlaskim takie stypendium otrzymało 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród tegorocznych stypendystów znalazły się również uczennice z naszej szkoły, Julia Jankowska (klasa 3b Liceum Ogólnokształcącego) oraz Klaudia Pieńczykowska (3ae Technikum). 
Uroczystość wręczenia stypendiów 2017/2018 odbyła się 15.11.2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej w Białymstoku.

Więcej…

ZS nr 2 podpisała porozumienie z WKU

Email

W dniu 22 listopada 2017 r.  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie podpisała porozumienie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Łomży – ppłk Adamem Krystowczykiem.

Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w zakresie działań promocyjno-informacyjnych mających na celu kultywowanie postaw patriotyczno-historycznych wśród młodzieży oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych na rzecz środowiska.


1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS

Email

Spot radiowy

Jubileuszowe Przyrzeczenie Strzeleckie klasy mundurowej [film]

Email

wersja skrócona


Jubileuszowe Przyrzeczenie Strzeleckie

Email

Jubileuszowe Przyrzeczenie Strzeleckie uczniów klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

20 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie odbyło się przyrzeczenie uczniów klasy mundurowej, które  jednocześnie było to 20-stym Jubileuszowym  Przyrzeczeniem Strzeleckim.

W trakcie tej patriotycznej uroczystości  zostali wyróżnieni uczniowie:

Weronika Borawska- za niedawną pomoc w odnalezieniu dziecka ,

Barbara Maciorowska i Klaudia Glińska – za działalność strzelecką i postawę.

Wzruszającym elementem były podziękowania  składane  przez każdego ucznia z klasy mundurowej dla swoich rodziców.

Tradycja klasy mundurowej w „Jednostce” sięga od 2000r. Obecnie uczniowie klasy mundurowej realizują Edukację Wojskową, Edukację Policyjną, elementy Edukacji Pożarniczej i jednocześnie zadania w ramach obowiązkowej przynależności do Jednostki Strzeleckiej 1011 Grajewo.

Więcej…

Strona 11 z 131

Facebook