Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

Rekrutacja 2017/2018

Email

 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Email

 

Bezpieczne Wakacje

Email

AnaTaban (jestem zmęczony) – walczę o pokój!

Email

Czym jest dla Nas pokój? Jak rozumieją to słowo mieszkańcy krajów globalnego Południa? Czy nasze codzienne decyzje i poczynania mają jakiś wpływ na wspieranie pokoju na świecie? Temat pokoju jako wartości i warunku do rozwoju dla jednostek i społeczeństw został omówiony 7 i 8 czerwca w klasie I ae i klasie IIId. Na przykładzie oddolnej inicjatywy na rzecz pokoju i pojednania #Anataban, zainicjowanej przez mieszkańców - ofiary wojny domowej w Sudanie Południowym nasi uczniowie przekonali się o wartości nieprzemocowych rozwiązań. Udział uczniów w zajęciach dał  im możliwość refleksji oraz debatowania wokół bardzo ważnego wyzwania globalnego, jakim jest utrzymanie i zapewnienie pokoju na świecie.

Monika Pskowska, Beata Szczepańska

 

Więcej…

Zaproszenie na Piknik Naukowy w JEDNOSTCE

Email

Festyn "CZAS NA ZDROWIE" zakończył się w naszej szkole z dniem ogłoszenia wyników ostatniego z tematycznych konkursów "TROCHĘ KULTURY WOBEC NATURY", który wygrała Klasa 1AE ​​(Gratulacje!). W ramach podsumowania całego przedsięwzięcia zostanie wznowiona publikacja "RADOŚĆ W NAUCE" w wersji rozszerzonej.  W ramach zaś podziękowania wszystkim organizatorom,  dnia 20 czerwca odbędzie się PIKNIK NAUKOWY. Zapraszamy całą Społeczność  JEDNOSTKI do kibicowania podczas towarzyskiego meczu Pedagodzy&Uczniowie oraz turnieju strzeleckiego, a także udziału w loterii edukacyjnej i ekopoczęstunku.

Publikacja "RADOŚĆ W NAUCE"

Więcej…

Strona 11 z 123

Facebook