Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

"Tradycyjny sad"

Email

Uczniowie naszej szkoły  wraz z opiekunem biorą udział w projekcie "Tradycyjny sad"
"TRADYCYJNY SAD" to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Kładziemy nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem takiego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

Więcej…

DKF "KADR"- Andrzejkowa Noc Filmowa

Email

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji

Email

Tobie Ojczyzno

Email

Konkurs Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultura Niezależna stał się okazją do tego, by młodzi ludzie mogli wyrazić swoje uczucia do Ojczyzny. W konkursie, który odbył się 10 listopada naszą szkołę reprezentowała Angelika Gwiazdowska z klasy IIae. Był to wokalny debiut uczennicy na deskach Grajewskiego Centrum Kultury. Angelice serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji swoich marzeń.


fot. GCK

Zmarł wielki patriota Kpt Franciszek Duba

Email

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP Kpt Franciszka Duby żołnierza 9. PSK AK, uczestnika bitwy 9. PSK AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy w 1944 r. Delegacja ze szkoły/poczet sztandarowy, strzelcy, dyrektor szkoły, pracownicy/ uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych w dniu 03 listopada 2017 r.  oddając hołd ostatniemu żołnierzowi 9. PSK AK.

Duba Franciszek

Syn Piotra i Anny z Dawidowskich. Urodził się 4.1.1924 r. w Koszarówce. Do wybuchu wojny pracował na gospodarstwie rolnym. Podczas okupacji niemieckiej, 4 czerwca 1942 r. zaczął działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Jednocześnie pracował w Zarządzie Drogowym przy remoncie dróg. Wobec groźny aresztowania przez niemiecką żandarmerię zdążył zbiec 12 marca 1944 r. Odtąd działał w oddziale dywersyjnym Kedywu. Brał udział w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi niemieckiemu. W maju 1944 r. został awansowany do stopnia starszego strzelca. Dnia 24 czerwca 1944 r. walczył z żandarmerią niemiecką pod wsią Okół. Pod koniec lipca 1944 r. dołączył do 5 szwadronu 9 Pułku Strzelców Konnych AK na bagnach nadbiebrzańskich. Brał udział w potyczkach pod Dębcem, leśniczówką Ciszewo i Choszczewem. Walczył w ostatniej bitwie na Grzędach w dniu 8 września 1944 roku. Został ciężko ranny w prawy bok. Po bitwie przedostał się do domu, gdzie powrócił do zdrowia. W 1947 r. nie ujawnił się. Był przesłuchiwany jeszcze w 1952 r. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie. Kilka lat po wojnie zamieszkał w Grajewie. Aż do przejście na emeryturę pracował w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Grajewie.

Więcej…

Strona 2 z 120

Facebook