Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

Tobie Ojczyzno

Email

Konkurs Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultura Niezależna stał się okazją do tego, by młodzi ludzie mogli wyrazić swoje uczucia do Ojczyzny. W konkursie, który odbył się 10 listopada naszą szkołę reprezentowała Angelika Gwiazdowska z klasy IIae. Był to wokalny debiut uczennicy na deskach Grajewskiego Centrum Kultury. Angelice serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji swoich marzeń.


fot. GCK

Zmarł wielki patriota Kpt Franciszek Duba

Email

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP Kpt Franciszka Duby żołnierza 9. PSK AK, uczestnika bitwy 9. PSK AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy w 1944 r. Delegacja ze szkoły/poczet sztandarowy, strzelcy, dyrektor szkoły, pracownicy/ uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych w dniu 03 listopada 2017 r.  oddając hołd ostatniemu żołnierzowi 9. PSK AK.

Duba Franciszek

Syn Piotra i Anny z Dawidowskich. Urodził się 4.1.1924 r. w Koszarówce. Do wybuchu wojny pracował na gospodarstwie rolnym. Podczas okupacji niemieckiej, 4 czerwca 1942 r. zaczął działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Jednocześnie pracował w Zarządzie Drogowym przy remoncie dróg. Wobec groźny aresztowania przez niemiecką żandarmerię zdążył zbiec 12 marca 1944 r. Odtąd działał w oddziale dywersyjnym Kedywu. Brał udział w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi niemieckiemu. W maju 1944 r. został awansowany do stopnia starszego strzelca. Dnia 24 czerwca 1944 r. walczył z żandarmerią niemiecką pod wsią Okół. Pod koniec lipca 1944 r. dołączył do 5 szwadronu 9 Pułku Strzelców Konnych AK na bagnach nadbiebrzańskich. Brał udział w potyczkach pod Dębcem, leśniczówką Ciszewo i Choszczewem. Walczył w ostatniej bitwie na Grzędach w dniu 8 września 1944 roku. Został ciężko ranny w prawy bok. Po bitwie przedostał się do domu, gdzie powrócił do zdrowia. W 1947 r. nie ujawnił się. Był przesłuchiwany jeszcze w 1952 r. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie. Kilka lat po wojnie zamieszkał w Grajewie. Aż do przejście na emeryturę pracował w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Grajewie.

Więcej…

Literacko – Muzyczne Zaduszki

Email

„Życie ludzkie jak iskra, jak płomyk zdmuchnięty powiewem wiatru, jak wiersz niedokończony - błyska i gaśnie", ale przecież coś pozostaje...

Listopad to miesiąc, który sprzyja zadumie i wspomnieniom. Życie człowieka jest pełne nieoczekiwanych zdarzeń. Na swojej drodze spotykamy tysiące ludzi. Nie sposób o wszystkim i o wszystkich pamiętać. Są jednak tacy, którym jesteśmy winni naszą szczególną pamięć i wdzięczność. Wśród nich są nauczyciele, pedagodzy, uczennice. Jedni byli drogowskazami w podróży edukacyjnej, przewodnikami po świecie wiedzy i kultury, inni swoją pogodą ducha wpisali się w historię klasy, szkoły. To właśnie tym osobom oraz wszystkim bliskim, którzy odeszli dedykowane były szkolne Zaduszki. W listopadowy nastrój wprowadzili zebranych uczniowie naszej szkoły oraz Pani Anna Jachimska – lokalna poetka.  Wiersze znanych poetów, poezja pani Anny Jachimskiej oraz piękne utwory muzyczne wzbudziły refleksją nad ludzkim losem, przemijaniem i sensem życia.

Więcej…

Konkurs Bobra XII

Email

Konkurs Bóbr

Konkurs Bobra XII !

Wszyscy uczniowie ZS 2 w Grajewie chcący wziąć udział w konkursie Bobra (http://www.bobr.edu.pl/ ) powinni zarejestrować się na platformie e-learningowej www.mCourser.pl, jako szkołę dodać "Technikum w Grajewie" i zgłosić się do nauczycieli koordynujących. Więcej informacji o konkursie u niżej wymienionych osób:

Marcin Bobrowski – Sala 1

Krzysztof Gutowski/Bogdan Arkadiusz – Sala 4

Agnieszka Danowska – Sala 5

Konkurs odbędzie się

13 Listopada 2017 12.00 – 13.00

 

Przekuwanie teorii w praktykę

Email

W tym roku szkolnym grupa tegorocznych maturzystów ma za sobą  dwa spotkania w ramach zajęć tzw. żywej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Przekuwanie teorii w praktykę, to jeden z tych sposobów żeby przybliżyć uczniom świat, który nie powinien być im znany tylko z podręczników wiedzy o społeczeństwie. Pierwsze spotkanie  maturzystów  dotyczyło samorządów i odbyło się w Urzędzie Miasta w Grajewie. O arkanach prac gminy, jako najmniejszej jednostki samorządowej opowiadał wiceburmistrz Maciej Bednarko.  Drugie spotkanie odbyło się na sali sądowej w Sądzie Rejonowym w Grajewie. Uczniowie obserwowali z ław  przeznaczonych dla publiczności przebieg procesu sądowego. Sędzia Aneta Frączek w bardzo obrazowy sposób wyjaśniła, jak  proceduralnie przebiega proces i co ma na celu.

Więcej…

Strona 10 z 127

Facebook