Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Licytacja Tortu

Email

 

Regionalny Festyn Edukacyjny- regulaminy

Email

Szanowni Państwo!

Społeczność Zespołu Szkół Nr2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie zwraca się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu 14 czerwca 2018 roku Regionalnego Festynu Edukacyjnego „WIEDZA, INNOWACJA, POSTĘP i CZAS NA ZDROWIE”. Jest to projekt edukacyjnospołeczny o charakterze otwartym. Chcemy, by uczniowie poszukiwali takich metod uczenia się i rozwoju, które już dziś dawałyby wymierne efekty. Chcemy również, aby działania szkół powiatu grajewskiego motywowały do podejmowania trafnych decyzji zawodowych i życiowych, jak też identyfikowania się z własnym regionem.

Prosimy o udział w przedsięwzięciu oraz wsparcie w propagowaniu nowoczesnej edukacji przyrodniczej, zdrowego żywienia i aktywnego trybu życia w powiecie grajewskim. O ile to możliwe, zwracamy się z gorącą prośbą o wystawienie własnego stoiska promocyjnego w dniu Festynu. Prezentacja powiatu grajewskiego byłaby doskonałą wizytówką skierowaną do gości z innych powiatów
i zaproszonych mediów.  Wpisywałaby się również w pełną realizację celów, zarówno projektów naukowych (np.: WIP – WIEDZA, INNOWACJA, POSTĘP; Projekt z Klasą), jak też społeczno-edukacyjnych (Grajewo zawsze pamięta; CZAS NA ZDROWIE).

Serdecznie zachęcamy potencjalnych sponsorów i wystawców do wsparcia organizacji Festynu oraz uatrakcyjnienia go prezentacją swojej oferty edukacyjnej lub handlowej. Sponsorom/Wystawcom oferujemy między innymi możliwość:

Nadania tytułu oficjalnego Sponsora z prawem do wykorzystania w materiałach promocyjnych.
Umieszczenia logo na witrynie internetowej oraz w materiałach promocyjnych Festynu.
Dystrybucji własnych materiałów informacyjno-promocyjnych podczas Festynu.
Udostępnienia na czas Festynu dowolnej powierzchni wystawienniczej.
Umożliwienie zorganizowania warsztatów/pokazów edukacyjnych z wykorzystaniem własnych materiałów i produktów reklamowych.
Umieszczenia materiałów reklamowych typu roll-up itd.

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc, zainteresowanie a przede wszystkim osobiste uczestnictwo
w wydarzeniu
. Mamy nadzieję, iż myśl przewodnia oraz promowane idee nie tylko na długo pozostaną 
w pamięci uczestników, ale też przełożą się na konkretne działania w praktyce dnia codziennego
– na  rzecz szeroko pojętej edukacji oraz promocji regionu.

ORGANIZATORZY


Regulamin konkursu „Aktywnie Sportowo”

Regulamin Regionalnego KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAŁEJ OJCZYZNY CZAR”

Regulamin konkursu na najciekawsze stoisko wystawiennicze „STAWIAMY NA ZDROWIE”

Regulamin konkursu informatycznego (graficznego) na projekt
koszulki promującej EDUKACJĘ w GRAJEWIE

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO  ,,PIN – POPULARNIE I NAUKOWO”

Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce

Email

Jedną z moich pasji jest pisanie…

tak o sobie mówi Barbara Maciorowska, skromna, pogodna uczennica klasy pierwszej o profilu mundurowym,  laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem: Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce. Konkurs był dla mnie wyzwaniem i literacką przygodą - dodaje, natomiast tytuł laureata ogromnym zaskoczeniem...

Przypominamy, że organizatorem literackiej potyczki było Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, zaś głównym celem promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Uczennicy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie literackiej.

Beata Szczepańska


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Email

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 1. 119/33 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo.

Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Marzena Joanna Sulkowska.

Kontakt do Administratora: Telefon: Tel. +48 86 272 31 81, Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 1. 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pl.)

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy/transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie aktów prawnych w tym szczególności prawa oświatowego i podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.

Administrator

Pożegnanie maturzystów 2017/2018 [fotogaleria]

Email

Wszystkie zdjęcia z uroczystości dostępne są tutaj


Strona 9 z 137

Facebook