Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Certyfikowana klasa mundurowa w Jednostce

Email

W dniach od 3 do 6 września 2018 r. uczniowie klasy mundurowej II LO z Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie  uczestniczyli w ” Czterodniowym obozie szkoleniowym dla nauczycieli i uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe z województw wschodniej i centralnej Polski”.

Od tego roku szkolnego Zespół Szkół Nr 2 jest uczestnikiem  „II Edycji Pilotażowego programu  wpierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Tylko 2 szkoły z województwa podlaskiego /w tym nasza/ zakwalifikowały się do w/w programu opracowanego i wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Udział szkoły w programie daje możliwość uczestniczenia uczniów klasy mundurowej w obozach szkoleniowych. Za nami pierwszy, a przed nami kolejne.  Szkolenie odbyło się w ramach  „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – Edukacja Wojskowa – zatwierdzony przez sekretarza stanu MON”. Prowadzone zajęcia przez zawodowych żołnierzy  w sposób ciekawy łączyły zabawę z nauką, kształtując właściwe postawy wśród młodzieży takie jak, aktywne spędzanie czasu, dyscyplinę, jak również zacieśniania więzi oraz umiejętność współdziałania w grupie.

Obóz wojskowy zorganizowany został przez Ligę Obrony Kraju w Olsztynie, organizatorzy wykazali się dużym profesjonalizmem, z którego mogli skorzystać „młodzi żołnierze” przez 4 dni doświadczając życia w wojsku. Młodzież w ramach przewidzianych zajęć zamieniała teorię w praktykę, realizowała program w ramach, którego uczestniczyli w zajęciach z zakresu: podstawy musztry, rozpoznanie wojskowe, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno- saperskie, taktyka, łączność, obrona przed bronią masowego rażenia, szkolenie strzeleckie, zasady bezpiecznego użycia broni palnej,  zajęcia praktyczne na strzelnicy z wykorzystaniem broni strzeleckiej małokalibrowej oraz centralnego zapłonu.

Więcej…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Email

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Email

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

poniedziałek 03.09.2018

godzina 10.00

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Email

Wykaz podręczników do klasy I w roku szkolnym 2018/2019

Liceum i Technikum

Nazwa przedmiotu

Autor/Tytuł/Wydawnictwo

Język polski

Anna Janus-Sitarz i Witold Bobiński, Nowe lustra świata 1 i 2, WSiP

Język angielski

Falla Tim i Paul A. Davies, Oxford Solutions Pre-Intermediate (podręcznik + ćwiczenie), Oxford

LUB

Spencer David, Gateway plus 2 (podręcznik + ćwiczenie), Macmillan

[podręczniki zostaną wybrane na początku września po diagnozie – proszę wstrzymać się z zakupem]

Język rosyjski

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomir Wujec, Wot i my 1 (podręcznik + ćwiczenie), PWN

Język niemiecki

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Meine Welttour 1 (podręcznik + ćwiczenie), Nowa Era

LUB

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Meine Welttour 2 (podręcznik + ćwiczenie), Nowa Era

[podręczniki zostaną wybrane na początku września po diagnozie – proszę wstrzymać się z zakupem]

Matematyka

Krzysztof Belka i inni, Prosto do matury 1 zakres podstawowy, Nowa Era

Fizyka

Marcin Braun Weronika Śliwa, Odkryć fizykę zakres podstawowy, Nowa Era

Geografia

Krzysztof Wiedermann, Oblicza geografii  + atlas zakres podstawowy, Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar, Biologia na czasie zakres podstawowy, Nowa Era

Chemia

Romuald Hassa, To jest chemia zakres podstawowy, Nowa Era

Historia

Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszek, Poznać przeszłość Wiek XX zakres podstawowy, Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

Piotr Krzesicki, Małgorzata Poręba, Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy, (najnowsze wydanie), PWN

Wiedza o kulturze

Barbara Forysiewicz, Spotkanie z kulturą, Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Henryk Śnieżek, Edukacja dla bezpieczeństwa, ŻAK

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era

Święto 9. Pułku Strzelców Konnych połączone ze Świętem Zespołu Szkół Nr 2

Email

23 czerwca 2018 r. odbyło się Święto Pułkowe połączone ze Świętem Patrona Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie czyli 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

Jak co roku uroczystości zaczęły się od odegrania Hymnu Państwowego i przemarszu  Orkiestry Wojskowej z Giżycka, Kompanii Honorowej wystawionej przez 2. Batalion z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, społeczności szkolnej i harcerzy do Kościoła p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie, gdzie odbyła się Msza Święta.

Następnie wszyscy przeszli na teren szkoły na dalszą część święta. Tam po odegraniu Marsza Pułkowego, Odczytaniu Apelu Poległych z salwą honorową, złożeniu wiązanek pod tablicą pamięci oraz zapaleniu  i złożeniu zniczy w Alei Dębów Pamięci, która symbolizuje 22 oficerów z 9. PSK pomordowanych  w Katyniu i Charkowie nastąpiły podziękowania dla osób współpracujących ze szkołą na wielu płaszczyznach przekazane przez Dyrektor Szkoły.

Obecni obejrzeli pokaz musztry w wykonaniu klasy mundurowej oraz otrzymali słodki upominek od społeczności szkolnej w podziękowaniu za obecność na święcie. Uczniom klasy mundurowej wręczono Certyfikaty Ukończenia Edukacji Policyjnej, dzięki której uczniowie mają dodatkowe punkty przy postępowaniu kwalifikacyjnym do Policji.

Strona 8 z 139

Facebook