Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Turniej Klasowy#3 LOL 2018

Email

W Sobotę 01.12.2018 godz 9.00 odbył się w naszej szkole TURNIEJ KLASOWY#3 5v5 League of Legends 2018 ZS2 w Grajewie. Startowało ok. 40 osób z czterech klas- uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.

1. miejsce- klasa IVD

2. miejsce- klasa IID

3. miejsce- klasa IIID

Gratulujemy i zapraszamy na kolejny turniej, który najprawdopodobniej odbędzie się w czasie ferii zimowych.


WOWJ ”IT IN ENGLISH” 2018

Email

Dnia 29.11.2018 r. (czwartek) w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku odbyła się XI Edycja międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego dla techników „IT in English – Technologia informacyjna w języku angielskim”.

72 uczestników z 9 techników z województwa podlaskiego wykazało się ogromną wiedzą z zakresu języka angielskiego w branży informatycznej, rozwiązując zadania testowe i otwarte. Ponadto po części konkursowej uczestnicy wysłuchali prelekcji dr inż. Tomasza Grzesia  z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej pt. „Jak zrobić własny mikroprocesor? Współczesne układy FPGA” oraz mieli okazję zapoznać się z nowinkami technologicznymi Laboratorium Politechniki Białostockiej i Koła Robotyki ZSE.

W konkursie wzięło udział 7 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie w składzie: Konrad Żuk, Łukasz Hodun, Michał Wielgat, Łukasz Fabrycki, Przemysław Obrycki, Kamil Młynarczyk i Adrian Sikorski. Wśrod laureatów znalazł się Konrad Żuk, który zdobył trzecie miejsce.

Gratulujemy Konradowi, a uczestnikom dziękuję za poświęcony czas podczas przygotowań do konkursu.Mikołajki

Email

 

Kampania profilaktyczna

Email

 

Umowa z MON-em podpisana

Email

27 listopada 2018 r. w przedstawiciele Powiatu Grajewskiego w osobach: Waldemar Remfeld - Starosta Grajewski, Tomasz Cebeliński - Wicestarosta Grajewski, przy kontrasygnacie Marii Jasińskiej - Skarbnika Powiatu, w siedzibie Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie podpisali umowę o udzielenie powiatowi dotacji celowej. Kwota w wysokości 56.250,00 zł zostanie przekazana II Liceum Ogólnokształcącemu w Grajewie, funkcjonującemu w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

W ramach realizacji zadania szkoła zakupi wyposażenie (pakiet wyposażenia dla klasy oraz indywidualne pakiety wyposażenia ucznia) potrzebne do realizacji zajęć z przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz przeprowadzi zajęcia z tego przedmiotu w liczbie 185 godzin lekcyjnych, obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne oraz 30 godzin lekcyjnych samokształcenia.
Pakiet wyposażenia dla klasy mundurowej będzie się składał m.in. z kamizelek taktycznych, gumowych atrap karabinków z pasami nośnymi, hełmów ochronnych, broni pneumatycznej z akcesoriami, radiotelefonów, przyborów do walki wręcz, makiet broni szkieletowej, replik granatu ręcznego, kurtek, masek przeciwgazowych, kompasów. Pakiet indywidualny ucznia to z kolei: bluzy i spodnie typu polowego, koszulki, berety, polary i zestawy oznak do umundurowania.
Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej została pozyskana w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.


Strona 7 z 142

Facebook