Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Email

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 1. 119/33 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo.

Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Marzena Joanna Sulkowska.

Kontakt do Administratora: Telefon: Tel. +48 86 272 31 81, Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 1. 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pl.)

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy/transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie aktów prawnych w tym szczególności prawa oświatowego i podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.

Administrator

Pożegnanie maturzystów 2017/2018 [fotogaleria]

Email

Wszystkie zdjęcia z uroczystości dostępne są tutaj


Mam wybór, wybieram rozsądek

Email

Bezpieczeństwo oraz społeczny rozwój młodzieży w wieku szkolnym to myśl przewodnia projektu edukacyjnego realizowanego przez pod hasłem: Mam wybór, wybieram rozsądek.  W ramach programu uczniowie klasy IId i IIbw 20 kwietnia wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.  Podczas spotkania  zostały omówione kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji.

Beata Szczepańska

Dzień Otwarty Jednostki [fotogaleria]

Email

W dniu 24 kwietnia 2018r. Zespół Szkół Nr 2 gościł gimnazjalistów ze szkół:

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Grajewie

Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Grajewie

Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Grajewie

Gimnazjum w Danówku

Dzień Otwarty Jednostki to święto, które co roku  cieszy się ogromną popularnością. Celem imprezy jest nie tylko pomoc gimnazjalistom w wyborze szkoły w formie doradztwa zawodowego, ale także integracja, kształtowanie postaw, kreatywność i zabawa. Na uczniów czekała moc wrażeń i wiedzy. Gościliśmy także przedstawicieli służb mundurowych: 15 Brygady pododdziały 2 batalionu zmechanizowanego w Giżycku, Komendy Powiatowej w Grajewie.

Główną atrakcją festiwalu były pokazy wojskowe w wykonaniu klas mundurowych. Uczniowie zaprezentowali musztrę paradną oraz pokaz techniki KATA. Spotkało się to z wielkim uznaniem, czego dowodem były gromkie brawa publiczności. Za oprawę pokazów odpowiadała p. Ewa Borawska, nauczyciel historii i p. Grzegorz Gardocki.

Gimnazjaliści aktywnie spędzili ten dzień, gdyż uczestniczyli  w konkursach zorganizowanych przez nauczycieli. Mogli wykazać się znajomością wiedzy na temat Grajewa w Konkursie Historycznym "Z Wilkiem w tle...", wykorzystać umiejętności z zakresu podstaw ekonomii w Konkursie Ekonomicznym "Milion w rozumie", rozwiązać test podczas Konkursu Dwujęzycznego "Powiedz to!". Ciekawą propozycją skierowaną do gimnazjalistów był udział w Grze Logicznej "Escape School Room”.

Jak co roku ogromnym zainteresowaniem cieszył się Turniej Counter Strike 1.6 Non Steam przygotowany przez nauczycieli przedmiotów informatycznych. Ci, którzy lubią sport mogli sprawdzić się w Turnieju Piłki Nożnej pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego.

Więcej…

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ZS Nr 2

Email

W dniu 23.04.2018r. odbył się w naszej szkole Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, w ramach którego:

Na spotkaniu z dyrektorem szkoły: Edukator przedstawił możliwości jakie daje program Cyfrowobezpieczni.pl oraz wsparcie jakie oferuje nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.

Apel odbył się na "sali z lustrami". Uczestniczyli w nim uczniowie z 8 klas Technikum w Grajewie oraz nauczyciele. Zaprezentowany został film nt. cyberzagrożeń, przedstawione zostały podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożenia. Edukator poinformował o celach projektu i konkursie dla szkół.

Warsztaty. Wszystkie 3 poświęcone głównie cyberprzemocy- zrealizowane zostały w klasach technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk. Wyemitowane zostały filmy Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" o cyberprzemocy i świadomym kreowaniu wizerunku w sieci. Największy nacisk położono na kwestię hejtu w sieci, z krótkimi informacjami i reportażem o samobójczej śmierci 14 letniego Dominika. Uczniowie wypełniali także quizy nt. cyberzagrożeń. Omówiono także niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą generalnie Internet, z naciskiem na to, by nie straszyć, a mądrze i bezpiecznie korzystać z sieci.

Krzysztof Gutowski- edukator w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl


Strona 5 z 132

Facebook