Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

Bezpieczne Wakacje

Email

AnaTaban (jestem zmęczony) – walczę o pokój!

Email

Czym jest dla Nas pokój? Jak rozumieją to słowo mieszkańcy krajów globalnego Południa? Czy nasze codzienne decyzje i poczynania mają jakiś wpływ na wspieranie pokoju na świecie? Temat pokoju jako wartości i warunku do rozwoju dla jednostek i społeczeństw został omówiony 7 i 8 czerwca w klasie I ae i klasie IIId. Na przykładzie oddolnej inicjatywy na rzecz pokoju i pojednania #Anataban, zainicjowanej przez mieszkańców - ofiary wojny domowej w Sudanie Południowym nasi uczniowie przekonali się o wartości nieprzemocowych rozwiązań. Udział uczniów w zajęciach dał  im możliwość refleksji oraz debatowania wokół bardzo ważnego wyzwania globalnego, jakim jest utrzymanie i zapewnienie pokoju na świecie.

Monika Pskowska, Beata Szczepańska

 

Więcej…

Zaproszenie na Piknik Naukowy w JEDNOSTCE

Email

Festyn "CZAS NA ZDROWIE" zakończył się w naszej szkole z dniem ogłoszenia wyników ostatniego z tematycznych konkursów "TROCHĘ KULTURY WOBEC NATURY", który wygrała Klasa 1AE ​​(Gratulacje!). W ramach podsumowania całego przedsięwzięcia zostanie wznowiona publikacja "RADOŚĆ W NAUCE" w wersji rozszerzonej.  W ramach zaś podziękowania wszystkim organizatorom,  dnia 20 czerwca odbędzie się PIKNIK NAUKOWY. Zapraszamy całą Społeczność  JEDNOSTKI do kibicowania podczas towarzyskiego meczu Pedagodzy&Uczniowie oraz turnieju strzeleckiego, a także udziału w loterii edukacyjnej i ekopoczęstunku.

Publikacja "RADOŚĆ W NAUCE"

Więcej…

Manewry Taktyczne w Ciechanowcu

Email

Pod koniec maja uczniowie z klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych  w Grajewie brali udział w 4-dniowych „Manewrach Taktycznych w Ciechanowcu ”.Program manewrów był bardzo urozmaicony: brali udział w wymarszu terenowym na orientacje, przeprawie przez rzekę z pełnym zabezpieczeniem bojowym, szkolili się z technik taktyki medycznej TCCC – działania wojenne.

Uczniowie spali pod namiotami i przez cały czas mięli atrakcyjne, wojskowe zajęcia: uczyli się konwojować pojazdy podczas zasadzki, teorii i praktyki z Czerwonej Taktyki i  innych zadań sytuacyjnych oraz walki wręcz.

Cały wyjazd został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Grajewie

Więcej…

Fundacja Orange Polska w akcji

Email

05 czerwca 2017 r.  w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie  odbyła się jednodniowa, niezwykła akcja malowania. Odświeżony został korytarz na bloku sportowym , 4 szatnie sportowe oraz część ścian na zewnątrz szkoły i murek przed wejściem głównym przez grupę wolontariuszy z całej Polski zrzeszonych w Fundacji Orange (https://www.facebook.com/FundacjaOrange). Oczywiście fundacja była także sponsorem farb i niezbędnych do tej pracy materiałów i narzędzi.

Równolegle w szkole odbywała się rekrutacja kandydatów do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Okazało się, że wśród wszystkich zgłaszających się zakwalifikowało się 19 osób-  dawców szpiku.

Więcej…

Strona 5 z 116

Facebook