Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Profil wojskowy

Klasa umundurowana w Liceum Ogólnokształcącym, która daje możliwość poznania i przybliżenia pracy w służbach mundurowych: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, wojska. Obowiązkowa przynależność do ZS "Strzelec” OSW daje możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach, biwakach, wyjazdów na poligony i zawodach sportowo-obronnych. Dodatkowo część zajęć prowadzona jest  przez specjalistów z Powiatowej Komendy Policji w Grajewie, która pozwoli poznać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i prewencji. Jeszcze jeden atut to zajęcia sportowe zawierające blok ćwiczeniowy ze strzelectwa i terenoznawstwa. Rozszerzenie przedmiotów: biologia i geografia pozwolą na przygotowanie się na wybrany kierunek studiów Akademii Wychowania Fizycznego lub wyższych uczelni wojskowych lub policji. W klasie trzeciej przewidziano 4,5 godziny zajęć fakultatywnych przeznaczonych na przygotowanie ucznia do wybranych egzaminów maturalnych.

1w złożyła przyrzeczenie strzeleckie

Współpraca z WAT

Nowy Sącz i ZS 2

Prezentacja Związku Strzeleckiego "STRZELEC"

Klasa „wojskowa” w Orzyszu

Szkolenie ogniowe w Piątnicy

Facebook