Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Profil biznesowy

Główne efekty Profilu Biznesowego

Udział w rywalizacji przedmiotowej – z zakresu ekonomii i podstaw przedsiębiorczości

na poziomie konkursów i olimpiad w roku szkolnym 2010/2011

Grajewo na Giełdzie (Media o nas- artykuł w Gazecie Współczesnej)

Lekcja przedsiębiorczości

Pan T. Cebeliński z ZS2 w TVP

I miejsce - Konkurs wiedzy ekonomicznej „Młody Menedżer 2010” – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku /filia Ełk

VI wyróżnień uzyskanych w Konkursie wiedzy ekonomicznej „Młody Menedżer 2010” – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku /filia Ełk

I miejsce w województwie podlaskim w Konkursie Wiedzy o Prywatyzacji – organizowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie

II miejsce w etapie regionalnym w konkursie AD REM w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży – który jest bezpośrednią kontynuacją konkursu Wiedzy o Prywatyzacji.

I miejsce w województwie podlaskim w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG 9) edycja 2010; etap: dogrywka na kontraktach terminowych.

10  Certyfikatów Narodowego Banku Polskiego – Zespół Szkół Nr 2 uzyskał łącznie 24 Certyfikaty NBP – co stanowi najlepszy wynik w kraju.

30 Certyfikatów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie – w ramach tzw. AKADEMII PARP.

Ponadto Zespól Szkół Nr 2 brał udział w roku szkolnym 2010/2011 w :

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekonomicznej

Olimpiadzie Wiedzy o Finansach

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej – edycje I do X (wygrywając edycję 6)


Facebook