Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

V Mundurowe Manewry – “Zdobywanie Jednostki”

Cyklop, flaga, pompa to tylko nieliczne konkurencje, z jakimi  musieli się zmierzyć zawodnicy biorący udział w V MUNDUROWYCH MANEWRACH „Zdobywanie Jednostki”.

Na terenie koszar byłej Jednostki Wojskowej obecnie terenie Zespołu Szkół Nr 2 im 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie odbyły się zawody mundurowe. Do udziału w MANEWRACH zgłosiły się między innymi jednostki OSP, Policji, Organizacje Strzeleckie. W zawodach wzięły też udział drużyny młodzieży szkolnej z pobliskich szkół gimnazjalnych.

Patronat nad imprezą objęli: Starosta Grajewski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół  9 PSK w Grajewie.

Cel, jaki przyświeca imprezie to głownie integracja młodzieży ze środowiskiem wojskowym i innymi służbami mundurowymi, ale również wzbudzanie w młodych ludziach patriotyzmu do własnego Państwa i zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami „fair play”.


Facebook