Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

I MUNDUROWE MANEWRY "Zdobywanie Jednostki"

Regulamin I Mundurowych Manewrów "Zdobywanie Jednostki"

Po 71 latach zostały wskrzeszone prestiżowe zawody z przeszkolenia wojskowego o tytuł najlepszego szwadronu, które odbywały się co roku w latach 1924 – 1939 na terenach stacjonowania 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie i obecnie zostały nazwane I-sze Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki”. Do Manewrów przystąpiło 25 drużyn (15 szkolnych oraz 10 mundurowych i open). Wszyscy sprawnie i bezpiecznie ukończyli zawody rywalizując w 4 konkurencjach: CYKLOP, POMPA, STRZELEC, OSTROGA. 
Konkurencję CYKLOP zabezpieczali żołnierze z 2. Batalionu im. 9. PSK w Grajewie z 15. GBZ, polegała ona na strzelaniu do tarczy z urządzenia symulacyjnego z odległości 20 metrów na terenach ZS Nr 2 w Grajewie. Konkurencja POMPA polegała na przejściu elementów pożarniczego toru przeszkód ( skok przez rów, bieg między 3 tyczkami, równoważnia niska) oraz napełnieniu nalewaka pożarniczego z węża strażackiego na terenach Komendy Powiatowej PSP w Grajewie. Konkurencja STRZELEC odbyła się na strzelnicy policyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie i polegała na oddaniu 4 strzałów do tarczy ( w tym 1 strzał próbny) z pistoletu P 83 przy zabezpieczeniu 3 instruktorów strzelectwa. Konkurencja OSTROGA to przenoszenie rannego po uprzednim opatrzeniu ran, biegu na ok. 500 m oraz siodłaniu konia, nad poprawnością siodłania czuwał instruktor jeździectwa, a całą konkurencję zabezpieczał ZS „Strzelec” 1011 Grajewo OSW. 
Rywalizacja drużyn odbywała się w dwóch kategoriach: drużyny szkolne oraz drużyny mundurowe i open. Pogoda specjalnie nie dopisała, ale ostra rywalizacja, a przede wszystkim dobra zabawa dostarczyła wszystkim emocjonujących wrażeń. Grupy szkolne pomieszane zostały z drużynami mundurowymi, którzy wspólnie na koniec skosztowali grochówki wojskowej i bigosu przygotowanych przez uczniów klas Technikum w Grajewie kształcącym w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Udział drużyn mundurowych:

 • Podlaski Oddział Straż Granicznej w Krynkach
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej w Augustowie
 • 2. Batalion im. 9. PSK w Grajewie z 15 GBZ
 • Komenda Powiatowej Policji w Grajewie
 • Komenda Powiatowej PSP w Grajewie
 • Straż Gminna Gminy Grajewo
 • Starostwo Powiatowe w Grajewie
 • ZS „Strzelec” 1011 Grajewo OSW – gr. A
 • ZS „Strzelec „1011 Grajewo OSW – gr. B

Udział drużyn szkolnych:

 • PG Nr 1 w Grajewie – klasa 3a
 • PG Nr 1 w Grajewie – klasa 3b
 • PG Nr 2 w Grajewie – klasa 3a
 • PG Nr 2 w Grajewie – klasa 3b
 • PG Nr 2 w Grajewie – klasa 3c
 • PG Nr 2 w Grajewie – klasa 3d
 • PG Nr 3 w Grajewie – klasa 3a
 • PG Nr 3 w Grajewie – klasa 3b
 • PG Nr 3 w Grajewie – klasa 3c
 • PG Nr 3 w Grajewie – klasa 3d
 • PG w Radziłowie
 • PG w Rajgrodzie
 • PG w Prostkach
 • ZS Nr 2 w Grajewie – klasy f
 • ZS Nr 2 w Grajewie – klasa 1b

Wyniki drużyn w I Mundurowych Manewrach „Zdobywanie Jednostki”
Najlepsze drużyny w kategorii drużyny mundurowe – statuetka„VICTORIA”:
 • I miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
 • II miejsce – Podlaski Oddział Straży Granicznej w Augustowie
 • III miejsce – Podlaski oddział Straży Granicznej w Augustowie


Najlepsze drużyny cywilne w kategorii drużyny cywilne – statuetka „VICTORIA”:

 • I miejsce: Publiczne Gimnazjum w Radziłowie
 • II miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie – klasa 3c
 • III miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie – klasa 3a

Najlepsza drużyna cywilna w konkurencji POMPA - statuetka „STRAŻAK”:
 • Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Radziłowie
Najlepsza drużyna mundurowa w konkurencji POMPA: - statuetka „STRAŻAK”
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

Najlepsza drużyna cywilna w konkurencji STRZELEC – statuetka „BROŃ KRÓTKA”:
 • Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie – klasa 3a
Najlepsza drużyna mundurowa w konkurencji STRZELEC – statuetka „BROŃ KRÓTKA”:
 • Komenda Powiatowa Policji w Grajewie


Najlepsza drużyna cywilna w konkurencji OSTROGA - statuetka „KOŃ Z PODKOWĄ”:

 • Publiczne Gimnazjum w Prostkach

Najlepsza drużyna mundurowa w konkurencji OSTROGA – statuetka „KOŃ Z PODKOWĄ”:

 • ZW Strzelecki „STRZELEC” 1011 Grajewo OSW – gr. B

Najlepsza drużyna cywilna w kategorii CYKLOP - statuetka „BROŃ DŁUGA”:
 • Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie – klasa 3a
Najlepsza drużyna mundurowa w kategorii CYKLOP - statuetka „BROŃ DŁUGA”:
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej w Augustowie
 • 2. Batalion im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie z 15. GBZ
 • Komenda Powiatowej Policji w Grajewie
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Grajewie
Najlepszy BIEGACZ w kategorii drużyny mundurowe – statuetka „BIEGACZ”: 
 • Krzysztof Ciszyński z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

Najlepszy BIEGACZ w kategorii drużyny cywilne – statuetka „BIEGACZ”:

 • Robert Kosmaczewski z Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

Manewry odbyły się dzięki pomocy wielu ludzi i instytucji, którym organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują:
 • Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – gen. bryg. Piotrowi Błazeuszowi
 • Dowódcy 2. Batalionu im. 9. PSK w Grajewie z 15. GBZ– ppłk Wacławowi Samocik
 • Staroście Grajewskiemu – P. Jarosławowi Augustowskiemu
 • Burmistrzowi Miasta Grajewa – P. Krzysztofowi Waszkiewiczowi
 • Komendantowi Powiatowej Policji w Grajewie – insp. Ireneuszowi Glinieckiemu
 • Komendantowi Powiatowej PSP w Grajewie – mł. bryg. Andrzejowi Sobolewskiemu
 • Dyrektorowi Grajewskiej Izby Historycznej – P. Tomaszowi Dudzińskiemu
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół w Niećkowie – P. Arturowi Kuczyńskiemu

Facebook