Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Klasa ogólna

Klasa ogólna

Typ klasy, który często nazywany jest: "dobry ogólniak". Daje wiedzę w jednakowy sposób skoncentrowaną na wszystkich dziedzinach nauki. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Rozszerzenie przedmiotów ogólnokształcących w sposób równomierny pozwala wybierać przyszłą ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej w dowolny sposób. Kształci tak, by samodzielnie podjąć decyzję o specjalizacji na poziomie akademickim dopiero w klasie trzeciej. W klasie trzeciej przewidziano 4,5 godziny zajęć fakultatywnych przeznaczonych na przygotowanie ucznia do wybranych egzaminów maturalnych.

Facebook