Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Liceum Ogólnokształcące

Klasa humanistyczna Typ klasy, który zdecydowany nacisk kładzie na edukację historii i języka obcego: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Poznawanie świata przez poznawanie jego języków jest jeszcze bardziej ciekawe. Typ klasy, który daje niezwykłą mobilność w dzisiejszych czasach - mobilność językową, przydatną w podróży, pracy, biznesie.* Klasa lingwistyczna to klasa dla humanistów, która dobrze przygotowuje licealistę do kontynuacji nauki na uczelnie humanistyczne. W klasie trzeciej przewidziano 4,5 godziny zajęć fakultatywnych przeznaczonych na przygotowanie ucznia do wybranych egzaminów maturalnych. *Dodatkowym uzupełnieniem jest nauczanie historii na poziomie rozszerzonym

Klasa ogólna Typ klasy, który często nazywany jest: "dobry ogólniak". Daje wiedzę w jednakowy sposób skoncentrowaną na wszystkich dziedzinach nauki. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Rozszerzenie przedmiotów ogólnokształcących w sposób równomierny pozwala wybierać przyszłą ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej w dowolny sposób. Kształci tak, by samodzielnie podjąć decyzję o specjalizacji na poziomie akademickim dopiero w klasie trzeciej. W klasie trzeciej przewidziano 4,5 godziny zajęć fakultatywnych przeznaczonych na przygotowanie ucznia do wybranych egzaminów maturalnych.

Klasa sportowo-obronna Liceum Ogólnokształcące, które daje możliwość poznania i przybliżenia pracy w służbach mundurowych: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, wojska. Część zajęć prowadzona przez specjalistów z Powiatowej Komendy Policji w Grajewie pozwoli poznać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i prewencji. Dodatkowy atut to zajęcia sportowe zawierające blok ćwiczeniowy ze strzelectwa i terenoznawstwa. Rozszerzenie przedmiotów: biologia i geografia pozwolą na przygotowanie się na wybrany kierunek studiów Akademii Wychowania Fizycznego lub wyższych uczelni wojskowych lub policji. W klasie trzeciej przewidziano 4,5 godziny zajęć fakultatywnych przeznaczonych na przygotowanie ucznia do wybranych egzaminów maturalnych.

Prezentacja- szkoła bezpieczna (monitorowana)

Prezentacja- II Liceum Ogólnokształcące

Prezentacja 9. PSK

Facebook