Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Certyfikowana klasa mundurowa w Jednostce

W dniach od 3 do 6 września 2018 r. uczniowie klasy mundurowej II LO z Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie  uczestniczyli w ” Czterodniowym obozie szkoleniowym dla nauczycieli i uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe z województw wschodniej i centralnej Polski”.

Od tego roku szkolnego Zespół Szkół Nr 2 jest uczestnikiem  „II Edycji Pilotażowego programu  wpierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Tylko 2 szkoły z województwa podlaskiego /w tym nasza/ zakwalifikowały się do w/w programu opracowanego i wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Udział szkoły w programie daje możliwość uczestniczenia uczniów klasy mundurowej w obozach szkoleniowych. Za nami pierwszy, a przed nami kolejne.  Szkolenie odbyło się w ramach  „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – Edukacja Wojskowa – zatwierdzony przez sekretarza stanu MON”. Prowadzone zajęcia przez zawodowych żołnierzy  w sposób ciekawy łączyły zabawę z nauką, kształtując właściwe postawy wśród młodzieży takie jak, aktywne spędzanie czasu, dyscyplinę, jak również zacieśniania więzi oraz umiejętność współdziałania w grupie.

Obóz wojskowy zorganizowany został przez Ligę Obrony Kraju w Olsztynie, organizatorzy wykazali się dużym profesjonalizmem, z którego mogli skorzystać „młodzi żołnierze” przez 4 dni doświadczając życia w wojsku. Młodzież w ramach przewidzianych zajęć zamieniała teorię w praktykę, realizowała program w ramach, którego uczestniczyli w zajęciach z zakresu: podstawy musztry, rozpoznanie wojskowe, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno- saperskie, taktyka, łączność, obrona przed bronią masowego rażenia, szkolenie strzeleckie, zasady bezpiecznego użycia broni palnej,  zajęcia praktyczne na strzelnicy z wykorzystaniem broni strzeleckiej małokalibrowej oraz centralnego zapłonu.

Taka forma nauki, to dla przyszłych żołnierzy zdobywanie cennego doświadczenia, sztuka obcowania z realnym światem zawodowych żołnierzy poznawanie tego, co niesie ze sobą bycie częścią armii i noszenie munduru na co dzień. Mundur nie uczyni z nikogo żołnierza, bo żołnierzem się jest, a zdobyte doświadczenie znacznie w tym pomaga. Obóz wojskowy, to pewien rodzaj przygody dla każdego młodego człowieka, to forma edukacji, wyjęta z ram szkoły, a przeniesiona w świat wojska. Daje możliwość kształtowania postaw patriotycznych, których owoce  będą widoczne  w życiu dorosłym młodych ludzi. Jeżeli chcemy rozbudzić wśród młodzieży właściwe postawy, miłość do ojczyzny i oderwać ich od  wirtualnego świata zabawy, to obóz wojskowy jest taką alternatywą dla każdego młodego człowieka.

Wszystkich, którzy pragną przeżyć taką przygodę zapraszamy w szeregi naszej szkoły do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole szkól Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

Ewa Borawska – wychowawca  klasy wojskowej

Facebook