Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Mam wybór, wybieram rozsądek

Bezpieczeństwo oraz społeczny rozwój młodzieży w wieku szkolnym to myśl przewodnia projektu edukacyjnego realizowanego przez pod hasłem: Mam wybór, wybieram rozsądek.  W ramach programu uczniowie klasy IId i IIbw 20 kwietnia wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.  Podczas spotkania  zostały omówione kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji.

Beata Szczepańska

Facebook