Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Przekuwanie teorii w praktykę

W tym roku szkolnym grupa tegorocznych maturzystów ma za sobą  dwa spotkania w ramach zajęć tzw. żywej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Przekuwanie teorii w praktykę, to jeden z tych sposobów żeby przybliżyć uczniom świat, który nie powinien być im znany tylko z podręczników wiedzy o społeczeństwie. Pierwsze spotkanie  maturzystów  dotyczyło samorządów i odbyło się w Urzędzie Miasta w Grajewie. O arkanach prac gminy, jako najmniejszej jednostki samorządowej opowiadał wiceburmistrz Maciej Bednarko.  Drugie spotkanie odbyło się na sali sądowej w Sądzie Rejonowym w Grajewie. Uczniowie obserwowali z ław  przeznaczonych dla publiczności przebieg procesu sądowego. Sędzia Aneta Frączek w bardzo obrazowy sposób wyjaśniła, jak  proceduralnie przebiega proces i co ma na celu.

Stojąc u progu dorosłości, maturzyści poszukując własnych dróg wierzę, ze mają świadomość, iż szkolne ławy można zamienić już w tym dorosłym życiu na coś równie ciekawego czego doświadczyli. Spotkania z żywą lekcją wiedzy o społeczeństwie, to tylko próba możliwości, jakie ofiarowuje młodemu człowiekowi świat u progu dojrzałości. Trzeba pamiętać, że kończąc szkołę wiedzę o społeczeństwie zawsze zabieramy ze sobą.


Facebook