Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Spotkanie z historykiem dr Aleksandrem Miśkiewiczem w GIH

Dnia 28 października w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie autorskie z historykiem dr. Aleksandrem Miśkiewiczem, które połączone było z promocją jego książki „Tatarzy wierni Polsce. Szkice z dziejów Tatarów polskich w XX wieku”. Autor opowiedział w ciekawy sposób o udziale Tatarów w II wojnie światowej jako sojusznika Polaków i ich wkładzie w kształtowanie się kultury na naszych ziemiach po odzyskaniu niepodległości. Wykładowi miała okazję przysłuchiwać się także delegacja z naszej szkoły.

Grzegorz Wysocki


Facebook