Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Wyjazd uczestników projektu Śladami II Korpusu Polskiego we Włoszech

W dniach 18-22 września 2017 roku uczniowie Zespół Szkół Nr. 2 w Grajewie uczestniczyli w IX edycji projektu Śladami Bohaterów - Byłem w Katyniu.  Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Joanna Lenda uczennica II LO oraz Sandra Kamińska uczennica Technikum. W ramach projektu uczennice poznały dzieje II Korpusu Polskiego i jego szlak bojowy we Włoszech, podróżując po miejscach walk i odwiedzając cmentarze, na których spoczęli polegli w walkach o Monte Cassino, Padwę i Bolonię polscy żołnierze.
Człowiek wiąże się z historią, a historia z człowiekiem dopiero, gdy zobaczy na własne oczy jest w stanie uwierzyć. Prawdziwa lekcja historii to taka, której można doświadczyć na własnej skórze, której nie odzwierciedla żaden podręcznik czy książka. Sama obecność na cmentarzach, dotknięcie nagrobków czy też ziemi jest najlepszym dowodem, który może potwierdzić, że bycie bohaterem to duma, natomiast bycie Polakiem to zaszczyt. Dopiero wtedy człowiek zaczyna rozumieć, jak ważne wydarzenia są dla większości z nas obojętne.

Sandra Kamińska uczennica 2 klasy Technikum i Joanna Lenda uczennica
2 klasy  II LO


Facebook