Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

AnaTaban (jestem zmęczony) – walczę o pokój!

Czym jest dla Nas pokój? Jak rozumieją to słowo mieszkańcy krajów globalnego Południa? Czy nasze codzienne decyzje i poczynania mają jakiś wpływ na wspieranie pokoju na świecie? Temat pokoju jako wartości i warunku do rozwoju dla jednostek i społeczeństw został omówiony 7 i 8 czerwca w klasie I ae i klasie IIId. Na przykładzie oddolnej inicjatywy na rzecz pokoju i pojednania #Anataban, zainicjowanej przez mieszkańców - ofiary wojny domowej w Sudanie Południowym nasi uczniowie przekonali się o wartości nieprzemocowych rozwiązań. Udział uczniów w zajęciach dał  im możliwość refleksji oraz debatowania wokół bardzo ważnego wyzwania globalnego, jakim jest utrzymanie i zapewnienie pokoju na świecie.

Monika Pskowska, Beata Szczepańska

 

 

Facebook