Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Bądź dawcą szpiku

05 czerwca 2017 r. / poniedziałek/ w godzinach: 12.00 – 16.00 w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie odbędzie się Rekrutacja Kandydatów do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku. Do prostego badania- pobrania wymazu z jamy ustnej  mogą przystąpić osoby pełnoletnie o ogólnie dobrym stanie zdrowia/ konieczne jest okazanie dowodu tożsamości/. Badanie przeprowadzą pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Badanie  odbędzie się w ramach akcji wolontariackiej Fundacji Orange Polska polegającej na tym, że około 60 ludzi przyjedzie do Jednostki   i będą tam odmalowywać korytarze, szatnie oraz elewację. Szkoła dzięki temu pozyskała ok. 6000 zł   / 100 zł na jedną osobę/ na farby, narzędzia i inne akcesoria potrzebne do pomalowania pomieszczeń.


Facebook