Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Wieści o klasie mundurowej

W  dniu   21 kwietnia  2017 r.  w ramach programu Edukacja Pożarnicza klasa mundurowa z Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie odbywała zajęcia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.  Nasi „Strzelcy”  zapoznali się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, sposobem zarządzania stanowiskiem kierowania Komendanta Powiatowego oraz dowiedzieli się o zagrożeniach pożarowych. Zajęcia prowadził zastępca dowódcy JRG – kpt. Zdzisław Zaborowski

Facebook