Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

PODLASKA OLIMPIADA WIEDZY BIOLOGICZNEJ

Trzech uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Podlaskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej. Uczniowie musieli napisać pracę – esej na wybrany temat spośród pięciu podanych. Prace były oceniane przez recenzenta (nauczyciela - opiekuna) i recenzentów z Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.
Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią, opanują wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej z biologii szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym.
W założeniach Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej służy rozwijaniu i wzmocnieniu współpracy między uczniami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a naukowcami i uczelnią wyższą.

Do kolejnego etapu (półfinał), który będzie  polegał na rozwiązaniu testu wiedzy biologicznej,  zakwalifikowała się uczennica klasy 4ae Karolina Radzajewska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Emilia Świderska


Facebook