Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Dnia 11.01.2017r.,   odbył się w naszej szkole pierwszy etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie zmagali się z pytaniami związanymi z tematyką z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów takich jak: geografia, chemia, fizyka. Na każdym etapie eliminacji wymagana jest znajomość aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

Celem Olimpiady jest: kształtowanie świadomości ekologicznej, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, Wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia, popularyzacja tematyki ekologicznej.

W pierwszym etapie Olimpiady brało udział 15 osób z różnych klas. Mamy nadzieję że wszyscy otrzymają wysoki wynik i zakwalifikują się do następnego etapu.

Emilia Świderska


Facebook