Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Dreamspark w ZS2 w Grajewie 2016

http://zs2pabianice.pl/wp-content/uploads/2014/03/banner.jpg

Uczniowie którzy chcą mieć dostęp do DreamSpark ( https://pl.wikipedia.org/wiki/DreamSpark_Premium ) w skrócie darmowy legalny, dowolny Windows, czy kilka wybranych innych aplikacji/systemów Microsoft powinni spełnić następujące warunki:

W skrócie założyć konto na http://it-szkola.edu.pl/

Dodać szkołę - II Liceum Ogólnokształcące w Grajewie

Dopisać się do grupy np: Identyfikator grupy 2021-2ffa

W terminie do 7 listopada 2016 wykonać 5 dowolnych kursów z w/w strony oraz wygenerować certyfikat.

Wypełnić formularz dostępny na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status

Przypominamy procedurę aplikowania o dostęp do pakietu:

1. Zarejestrowanie szkoły przez nauczyciela informatyki w Programie IT Szkoła (wykaz szkół zarejestrowanych w Programie jest dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/slist)

2. Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła przez nauczycieli i uczniów. Uwaga: uczniowie w procesie rejestracji są zobowiązani dokonać „przypisania” do grupy/nauczyciela oraz wpisać nazwę szkoły zgodną z wykazem jak w punkcie 1.

3. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów MSDNAA, co najmniej pięciu kursów po 1 września 2016 lub posiadanie zrealizowanych minimum 100 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 7 listopada 2016 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).

4. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów MSDNAA, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status
Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”
Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.

5. W dniach 8 - 15 listopada według stanu na dzień 7 listopada 2016 r., zostaną sporządzone listy uczniów, którzy będą spełniali warunki 2 i 3.

6. Decyzją Rektora uczniom tym zostanie nadany od dnia 8 listopada status studenta Programu IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w roku akademickim 2016/2017.

7. Na podstawie decyzji Rektora uczniowie/studenci Programu IT Szkoła przy użyciu  loginów IT Szkoła uzyskają dostęp do zasobów MSDNAA.

8. Nauczyciel informatyki uzyska dostęp do zasobów MSDNAA na podstawie rejestracji w systemie IT Szkoła i „przypisania” do swojej osoby uczniów, jako koordynator programu, gdy minimum 10-ciu przypisanych do niego uczniów oczekuje na nadanie statusu (spełniają wymagania i potwierdzili to wnioskiem. Lista uczniów oczekujących na nadanie statusu dostępna jest pod adresem: http://it-szkola.edu.pl/status).

UWAGA: Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich lat prosimy Państwa aby do procedury uzyskania MSDNAA przystępowali tylko ci uczniowie, którzy rzeczywiście mają potrzebę korzystania z pakietu. W latach ubiegłych znaczna część kont wygenerowanych na potrzeby udostępnienia pakietu nigdy nie została aktywowana przez uczniów. Jeśli taka sytuacja powtórzy się może to spowodować konieczność wprowadzenia ograniczeń dostępu do zasobów.

Facebook