Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Nagroda Starosty Grajewskiego dla dyrektora i nauczyciela z ZS NR 2

W dniu 13 października 2016 r. w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie skeczu oraz tańca kabaretowego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Niećkowie. W uroczystości nauczycielom i dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat grajewski, za ich osiągnięcia odpowiednio dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjno-menedżerskie, zostały wręczone nagrody Starosty Grajewskiego.
Nagrody otrzymali:
1) Pani Barbara Aleksandrowicz i Pani Beata Lachowicz – nauczyciele w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie;
2) Pani Katarzyna Ołdakowska – nauczyciel w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie;
3) Pan Jarosław Reut – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;
4) Pani Bożena Sokołowska – wicedyrektor w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie;
5) Pani Beata Szczepańska – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;
6) Pan Krzysztof Jarosław Szleszyński – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie;
7) Pani Marzena Joanna Sulkowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;
8) Pan Dariusz Koniecko – dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.


Facebook