Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

VIII edycja projektu „Śladami Bohaterów - Byłem w Katyniu”

W poniedziałek 12 września tuż przed godz. 20 uczestnicy VIII edycji projektu „Śladami Bohaterów – Byłem w Katyniu” wyruszyli w podróż, podczas której odwiedzili miejsca pamięci związane z polskim czynem zbrojnym i martyrologią w czasie II wojny światowej. Tegoroczna ekspedycja historyczna poprowadziła trasą pokrywającą się ze szlakiem bojowym 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka (Belgia, Holandia, Niemcy) oraz miejscami walk 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego biorącej udział w największej operacji powietrznodesantowej II wojny światowej noszącej miano Market Garden. We wtorek 13 września uczestnicy ekspedycji odwiedzili były niemiecki obóz koncentracyjny w Sachsenhausen, w którym więziono i zamordowano m.in. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, komendanta głównego Armii Krajowej.

W ekspedycji brało udział 42 uczniów i 8 opiekunów, którzy wysłuchali wykładów, obejrzeli filmy, a także złożyli kwiaty w miejscach pamięci. Naszą szkołę w projekcie reprezentowały:  Goliczewska Kinga i Żabinska Afrodyta.

W ramach przygotowań do wyjazdu uczniowie otrzymali zadanie przygotowania pracy poświęconej Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie, wybitnym żołnierzom podziemia niepodległościowego z lokalnego terenu, sybirakom lub innym lokalnym bohaterom, których los lub postawa w czasie wojny warte są upamiętnienia. Po zakończonym wyjeździe, 12 października w siedzibie Oddziału IPN odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego uczniowie przedstawią efekty prac swoich zespołów.

 


 

Facebook