Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

„Dopalacze – kradną życie”

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Dopalacze kradną życie” grajewscy policjanci cyklicznie prowadzą prelekcje w szkołach na terenie powiatu. Tym razem takie spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie.

Wczoraj grajewscy funkcjonariusze spotkali się z uczniami klasy I Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie i rozmawiali na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem dopalaczy – uświadomienie szkodliwości tychże substancji dla życia i zdrowia ludzkiego, zagrożeń związanych z zażywaniem środków o niewiadomym składzie i pochodzeniu. W trakcie spotkania, funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką społeczną, przypomniała młodym ludziom o konsekwencjach prawnych wynikających z niewłaściwego postępowania. Omówiła zasady odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne oraz za zachowania mające cechy demoralizacji. Na zakończenie spotkania młodzież dowiedziała się gdzie może szukać pomocy w przypadku kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji W Grajewie

Facebook