Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Powiatowy Dzień Nauczyciela 2015

W dniu 13 października 2015 r. w budynku internatu Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie sztuki teatralnej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.

Życzenia pracownikom oświaty złożyli Pan Wiesław Żyliński – Wicewojewoda Podlaski, Pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, Pani Bogumiła Kierznowska – Prezes Oddziału ZNP w Grajewie, Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo wraz z Panem Maciejem Bednarko – Zastępcą Burmistrza Miasta Grajewo oraz Pan Jarosław Augustowski – Starosta Grajewski.

Podczas uroczystości nagrodę Starosty Grajewskiego odebrał Pan Paweł Obrycki.

Stypendia otrzymali:  Karolina Radzajewska – stypendium  Prezesa Rady Ministrów, oraz Patryk Sosnowski – stypendium Starosty Powiatu Grajewskiego.

O swoich wrażeniach opowiedzieli z kolei uczestnicy projektu „Katyń – w rocznicę Zbrodni”. Jest to projekt realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W jego ramach zaplanowany był m.in. wyjazd do Katynia, ale ze względu na uwarunkowania polityczne, wyjazd odbył się w kierunku Europy południowej, a punktem kulminacyjnym podróży było Monte Cassino. W projekcie brali udział wzięli Rafał Kowalski i Maciej Szymkiewicz wraz z Panią Haliną Waszkiewicz.

 

Facebook