Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

71 rocznica bitwy na Grzędach

Udział Dyrektora, pocztu sztandarowego oraz uczniów w uroczystościach patriotycznych upamiętniających bitwę stoczoną podczas II Wojny Światowej w lasach pod Grzędami.

8 września 2015 r. przypada 71. rocznica jednej z największych bitew partyzanckich stoczonych podczas II Wojny Światowej na terenie województwa podlaskiego. W lasach pod Grzędami, ok. 350 polskich partyzantów stoczyło krwawą walkę z przeważającą pod względem liczebności i uzbrojenia armią niemiecką.

Walki na Grzędach trwały dwa dni ( 8-9.09.1944 r) . Przygotowujący się do bitwyi oczekujący na wznowienie ofensywy sowieckiej, Pułk został otoczony przez wojska niemieckie. Dążący do likwidacji tego zgrupowania okupant rzucił przeciwko niemu oddziały 50. Dywizji Piechoty ze składu niemieckiego 6. Korpusu. Obok żołnierzy Wehrmachtu w operacji przeciw partyzantom na bagnistym terenie wzięły też udział jednostki SS i pododdziały żandarmerii. W czasie bitwy 9. PSK AK poniósł duże straty – zginęło i rannych zostało ok. 100 partyzantów, w tym m.in. d-ca pułku rtm. Wiktor Konopkops „Grom”. Kolejny raz, podobnie jak w trakcie kampanii wrześniowej, żołnierze pułku nie szczędzili własnej krwi w obronie Ojczyzny. Straty poniesione przez Niemców były jednak znacznie wyższe.

Wewtorek 08.09.2015 r. odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterską walkę w okolicach miejscowości Osowe Grzędy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie, a następnie kontynuowane przy pomniku k.Leśniczówki Grzędy z udziałem kombatantów, w tym dwóch uczestników bitwy
tj. Pana kpt Franciszka Duby i por. Alfonsa Gorajewskiego, ponad 30 pocztów sztandarowych, duchowieństwa, Posłów na Sejm RP, przedstawicieli Wojska Polskiego w tym orkiestry i kompanii honorowej, Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli Biebrzańskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa w Rajgrodzie, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, zakładów pracy i instytucji, młodzieży szkolnej oraz osób– gości z całej Polski.
Honorową wartę przy pomniku pełnili żołnierze z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i harcerze. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pyszną grochówką.
Starosta Grajewskiw imieniu organizatorów i współorganizatorów uroczystości składa serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom, za oddanie hołdu bohaterom bitwy na Grzędach iuczczenie po raz kolejny tego historycznego, bardzo ważnego, dla naszej społeczności wydarzenia sprzed 71 laty.

 


 

Facebook