Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Pierwsze takie porozumienie podpisane w Centrum

20 sierpnia br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki a II Liceum Ogólnokształcącym w Grajewie. To pierwsze tego rodzaju uzgodnienie w zakresie współpracy zawarte przez zegrzyński ośrodek szkolenia.

Porozumienie podpisał Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu pułkownik doktor Ireneusz Fura oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Pani mgr inż. Marzena Sulkowska. W spotkaniu uczestniczył również Dowódca Okręgu Centralnego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Grzegorz Gardocki.

Porozumienie ma na celu nawiązanie współpracy skutkującej realizacją procesu kształcenia uczniów klasy mundurowej (członków stowarzyszenia) II Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie prowadzącego do opanowania przez nich obszaru wiedzy i umiejętności, z zakresu szkolenia wojskowego, określonego w „Minimum programowym”, a tym samym przygotowania do odbycia szkolenia podstawowego według „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.


„Minimum programowe” zgodnie z Decyzją nr 10/Szkol./P7 Ministra Obrony Narodowej jest dedykowane szkołom i organizacjom pozarządowym, a treści w nim zawarte powinny stanowić integralną część programu kształcenia w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach lub szkolenia realizowanego przez organizacje pozarządowe. Obejmują one treści i efekty szkolenia ujęte w obowiązującym w Siłach Zbrojnych „Programie szkolenia podstawowego SZ RP”.
Podczas wizyty Komendant Centrum pułkownik doktor Fura zaprezentował także przyjezdnym gościom obiekty szkoleniowe zegrzyńskiego ośrodka szkolenia, omówione zostały również zasady współpracy jakie będą realizowane w ramach tego porozumienia.Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran


Facebook