Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Nie ufaj bezgranicznie

Wzorem lat ubiegłych przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w dniu 20 kwietnia przeprowadził w naszej szkole zajęcia edukacyjno – informacyjne pod hasłem: „Nie ufaj bezgranicznie”. W spotkaniu tych wzięli udział uczniowie wszystkich klas maturalnych.

Głównym celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z faktu podjęcia pracy za granicą oraz wypracowanie u uczniów skutecznych mechanizmów obronnych wobec coraz bardziej nasilających się negatywnych zjawisk społecznych.

Beata Szczepańska


Facebook