Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Uroczystość obchodów trzeciej rocznicy śmierci ś.p. sierż. Mariusza Deptuły

W dniu 24.10.2014 r. odbyły się uroczyste obchody upamiętniające trzecią rocznicę tragicznej śmierci ś.p. sierż. Mariusza Deptuły w jego rodzinnej miejscowości- Czarni. Obchody obejmowały Mszę Świętą w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni, Apel Pamięci, salwę honorową, złożenie wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Niepodległości oraz uczczenie pamięci zmarłego żołnierza z 2 batalionu zmechanizowanego na cmentarzu parafialnym, gdzie został pochowany. Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie reprezentowała Marzena Joanna Sulkowska wraz z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół 9. PSK w Grajewie - Panem Antonim Dudzińskim

Facebook