Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

V OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ, 7-10 października 2014, WROCŁAW

Departament Wychowania i Promocji Obronności MON już po raz piąty jest organizatorem Ogólnopolskiego Forum Szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym.

W uroczystym otwarciu Forum uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej Jankowski.

Tegoroczne Forum odbywa się w Klubie 4 Rejonowej Bazy Logistycznej we Wrocławiu i biorą w nim udział: kuratorzy oświaty, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciele szkół prowadzących tzw. klasy wojskowe, przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, pracownicy Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnej Biblioteki Wojskowej i Muzeum Wojska Polskiego.

Forum ma na celu przede wszystkim:

♦ Kształtowanie wartości patriotycznych, popularyzowanie historii, tradycji i dziejów oręża polskiego oraz współczesnego wizerunku, roli i zadań Wojska Polskiego w środowisku młodzieży szkolnej.

♦ Popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży szkolnej, w szczególności klas wojskowych współpracujących z instytucjami i jednostkami Sił Zbrojnych.

♦ Wymianę doświadczeń w zakresie edukacji proobronnej.

♦ Zapoznanie nauczycieli z kierunkami prac nad zmianami szkolenia służby przygotowawczej wynikającymi z nowelizacji art.98d ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

♦ Kształtowanie u młodzieży umiejętności i cech charakteru niezbędnych do współdziałania w zespole oraz przydatnych w realizacji zadań proobronnych.

Forum przeprowadzone zostanie w formie panelów dyskusyjnych oraz wykładów szkoleniowych. Wśród najważniejszych zagadnień m.in.:

♦ Wnioski i doświadczenia resortu obrony narodowej ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i klasami wojskowymi.

♦ Zmiany w programie szkolenia służby przygotowawczej wynikające z wprowadzenia nowelizacji art. 98d ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej podstawowego SZ RP.

♦ Możliwości współpracy Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz Muzeum Wojska Polskiego ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

♦ Wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

♦ Współpraca Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych ze szkołami prowadzącymi tzw. klasy wojskowe.

♦ Noszenie umundurowania w klasach wojskowych - aspekty prawne.

fot.: R.Godlewski, K.Bandarek, Martyna Józefiak

Facebook