Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Olimpiady Medialnej ciąg dalszy…

Wczoraj opublikowane zostały wstępne wyniki zawodów drugiego stopnia, które odbyły się 14.04.14r. w ramach ogólnopolskiej Olimpiady Medialnej. Miejscem rywalizacji były siedziby Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w pięciu miastach: Warszawie, Sopocie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Trzy uczennice z technikum organizacji reklamy – Paulina  Gutowska, Martyna Ramatowska, Monika Sturgulewska – zmierzyły się z testem składającym się z 25 pytań zamkniętych i odpowiedzią na 5 pytań otwartych.

O ile pytania pierwszych zawodów skupiały się na wiedzy obejmującej przede wszystkim program stały Olimpiady, o tyle w drugich zawodach akcent został przesunięty na temat przewodni tegorocznej edycji, tj. nowe biblioteki wiedzy - repozytoria cyfrowe i audiowizualne.

Przyszłością nauki jest wymiana zasobów w Internecie. Stąd idea tworzenia nowych bibliotek i repozytoriów, które nie będą już tradycyjnymi magazynami książek czy taśm filmowych, ale ich zdigitalizowanymi wersjami. Istotne jest wnikliwe i krytyczne zapoznanie się z tematem oraz zwrócenie uwagi na zasady funkcjonowania oraz udostępniania zasobów – ich strukturę, specjalizację w zakresie tematyki i form, specyfikę grupy odbiorców, podejście do kwestii prawa autorskiego.

 

Kolejnym wyzwaniem, na które czekają dziewczęta (po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej) jest opracowanie konspektu prezentacji, która zostałaby przedstawiona jako jedno z zadań finałowych Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Trzymamy kciuki za wysoki wynik punktowy w kwalifikacji i życzymy powodzenia na szczeblu najwyższym.

Beata Strzałkowska


Facebook