Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Nie ufaj bezgranicznie

Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Grajewie w dniu 02.04.2014r. przeprowadziła w naszej szkole zajęcia edukacyjno – informacyjne przeciwko handlowi ludźmi pod hasłem: „Nie ufaj bezgranicznie”. W spotkaniach tych wzięli udział uczniowie wszystkich klas maturalnych. Głównym celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z faktu podjęcia pracy za granicą oraz wypracowanie u uczniów skutecznych mechanizmów obronnych wobec coraz bardziej nasilających się negatywnych zjawisk społecznych.

Beata Szczepańska


Facebook