Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

W życiu nie ma powrotnych autobusów, więc trzeba wysiąść w odpowiednim momencie…

27 lutego uczniowie naszej szkoły obejrzeli sztukę teatralną wystawioną przez Teatr Edukacji z Wrocławia pt:  „Samotni w tłumie” oraz wzięli udział w warsztatach teatralnych.

„Samotni w tłumie” to sztuka o  młodych ludziach, którzy kierują się  w życiu zupełnie różnymi wartościami. Została oparta  na tekstach A. Mickiewicza, W. Szekspira, K. Dickensa, ks. J. Twardowskiego, J. D. Salingera. Spektakl ukazał pułapki współczesności, dotknął powszechnego zjawiska eurosieroctwa, braku porozumienia, kompletnej izolacji oraz konfliktów pokoleniowych. Ukazał różny stosunek młodych ludzi do starszych - od braku szacunku, po chęć zrozumienia i niesienia pomocy.

Samotni w tłumie to ludzie z różnych środowisk, z różnym bagażem życiowym, żyjący w jednej społeczności, a jednak daleko od siebie.  Różna też jest ich samotność.

Beata Szczepańska

Facebook