Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Etap podstawowy XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

13.01.2014 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół nr. 2 w Grajewie odbędą się eliminacje stopnia podstawowego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Eliminacje przeprowadzane są we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju w JEDNYM terminie. Do etapu podstawowego mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie danej szkoły. W tym etapie zostaną wyłonieni najlepsi uczniowie którzy będą reprezentować szkołę w II etapie Olimpiady. Do eliminacji stopnia wojewódzkiego przechodzi wyłącznie trzech najlepszych uczniów, którzy uzyskali wynik minimum 80%poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym, składającym się z 50 pytań.

Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Celem Olimpiady jest:

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

-wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia i inspiracja do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska

-popularyzacja problematyki ekologii

Za wszystkich młodych przyrodników szykujących się „do startu” trzymamy kciuki, życząc żeby Nowy Rok był pełen słońca, ciepła i radości!

Emilia Świderska

Facebook