Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Uczniowie z ZS2 w finale SZLACHETNEJ PACZKI

Uczniowie klasy  Iae z wychowawczynią Panią Agnieszką Koniecko wsparli jedną z rodzin w akcji SZLACHETNA PACZKA- jak zwykle młodzież naszej szkoły wykazała się wielkim sercem i zaangażowaniem.


Szlachetna Paczka (dawniej, do 2009 roku: Świąteczna Paczka) – ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym, realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Akcja opiera się na idei przekazywania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb przez wyznaczonych do tego wolontariuszy. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły pierwszej potrzeby odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

W tym roku odbyła się XIII edycja Szlachetnej Paczki, w której po raz pierwszy brał udział rejon Grajewo. Pomocą zostało objętych 27 rodzin z terenu powiatu grajewskiego. Łączną wartość paczek w naszym rejonie szacuje się na kwotę 43350 zł (składają się na to artykuły żywnościowe, środki czystości, odzież, obuwie, zabawki, sprzęt AGD i RTV, komputery, meble, materiały wykończeniowe do domu). Finał akcji odbył się w dniach 7 – 8 grudnia 2013 r. Szlachetna Paczka dostarczyła Darczyńcom, potrzebującym oraz wolontariuszom wiele wzruszeń, radości oraz wiary w ludzką szlachetność. Dzięki Szlachetnej Paczce wiele rodzin poczuło, że nie są same i że inni potrafią pochylić się nad ich losem. Paczki zostały przygotowane przez 385 osób z Polski i Niemiec, w tym przez mieszkańców Warszawy, Gdyni. Wielkim zaangażowaniem wykazali się mieszkańcy powiatu grajewskiego, którzy chętnie i licznie włączyli się do akcji.

Życząc wszystkim Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia wraz z podziękowaniami w akcji- Drużyna Szlachetnej Paczki:

- lider rejonu Maria Podgórska – prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie,
- lider zespołu Marta Gutowska radna Miasta Grajewo, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
- lider zespołu Dorota Ruszczyk członek wspierający SWISON
- Agnieszka Downar – I  wice prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie
- Małgorzata Żurawska wolontariusz Szlachetnej Paczki
- Ewa Truszkowska wolontariusz Szlachetnej Paczki
- Karolina Gilejko wolontariusz Szlachetnej Paczki
- Paulina Brodowska wolontariusz Szlachetnej Paczki
- Wiesław Ruszczyk wolontariusz Szlachetnej Paczki

Życząc wszystkim Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

 

Drużyna Szlachetnej Paczki:

- lider rejonu Maria Podgórska – prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie,

- lider zespołu Marta Gutowska radna Miasta Grajewo, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,

- lider zespołu Dorota Ruszczyk członek wspierający SWISON

- Agnieszka Downar – I wice prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie

- Małgorzata Żurawska wolontariusz Szlachetnej Paczki

- Ewa Truszkowska wolontariusz Szlachetnej Paczki

- Karolina Gilejko wolontariusz Szlachetnej Paczki

- Paulina Brodowska wolontariusz Szlachetnej Paczki

- Wiesław Ruszczyk wolontariusz Szlachetnej Paczki

Facebook