Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

XXV Prezentacje Dorobku Kulturalnego Miasta Grajewo

Dnia 24.11.2013r. uczennice klasy Iae Karolina Świderska i Iza Zyskowska reprezentowały szkołę w XXV Prezentacjach Dorobku Kulturalnego Miasta Grajewo. Celem przedsięwzięcia było propagowanie kultury muzycznej i tanecznej wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie talentów estradowych. W związku z tym, że był to przegląd jubileuszowy wszyscy wykonawcy otrzymali statuetki oraz dyplomy.

Gratulujemy uczennicom i życzymy sukcesów na niwie artystycznej.

Zdjęcia: MDK Grajewo

Beata Szczepańska

Facebook