Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Święto Wojska Polskiego w Orzyszu

14 lipca 2013 r. odbyły się uroczystości w Orzyszu z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego. Szkołę reprezentowała Dyrektor Szkoły – Marzena Joanna Sulkowska wraz z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół 9. PSK w Grajewie. Program uroczystości obejmował: Mszę Świętą, Apel Poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem „Pamięci 1600 żołnierzy i uchodźców polskich internowanych przez władze niemieckie na terenie Orzysza podczas wojny Polsko-Bolszewickiej w sierpniu 1920 r.”, uroczysty apel na Placu Apelowym, defiladę i pokazy sprzętu wojskowego. W imieniu społeczności szkolnej Pani Dyrektor pogratulowała Dowódcy 15. GBZ – Panu płk Sławomirowi Kowalskiemu, który 15 sierpnia otrzymał awans generalski.


Facebook