Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Strategia nauczania wyprzedzającego – konferencja w Białymstoku

Kilkudziesięciu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczyło w konferencji dotyczącej innowacyjnego programu nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Kształcenie z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej polega na wcześniejszym przygotowywaniu uczniów do lekcji, pod kontrolą i opieką nauczyciela. Dzięki czemu nauczyciel, jeszcze przed lekcją, ma możliwość zorientowania się, co sprawia uczniom kłopoty, czego nie rozumieją i – co najważniejsze – na co powinien szczególnie zwrócić uwagę podczas lekcji. Proces kształcenia wykorzystuje także Internet jako narzędzia komunikacji na polu nauczyciel-uczeń oraz źródło informacji, opinii oraz materiałów dydaktycznych. Metoda została przygotowana dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ale dzięki swojej uniwersalności nadaje się także do wykorzystania podczas innych lekcji.

Wysiłek nauczycieli i uczniów poświęcony na nauczanie/uczenie się metodą kształcenia wyprzedzającego jest mniejszy niż w przypadku metod tradycyjnych, a efekty tak zdobywanej wiedzy szybsze i bardziej długotrwałe. W ramach projektu powstała także platforma interaktywna „Kolegium Przyrodnicze”, na której został umieszczony poradnik poświęcony Metodyce kształcenia strategią wyprzedzającą oraz materiały dydaktyczne w postaci 75 tematów z biologii, chemii,fizyki, geografii i matematyki dla I klasy liceum ogólnokształcącego. Projekt „Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych” jest realizowany przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz też:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/100376

Beata Strzałkowska
Emilia Świderska

Facebook