Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

„Święte sosny Puszczy Knyszyńskiej” i "Biskup Stanisław Kostka Łukomski - pasterz niezłomny"

Dnia 23 lutego jako delegacja Zespołu Szkół Nr 2 mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym w Grajewskiej Izbie Historycznej w ramach Grajewskich spotkań z historią poświęconemu dwóm tematom. Pierwszy z nich dotyczył tzw. „Świętych Sosen Puszczy Knyszyńskiej” a druga część spotkania to wykład na temat życia i działalności nietuzinkowej osoby jaką na pewno był Biskup Stanisław Kostka Łukomski – zwany pasterzem niezłomnym.

Referat o „świętych sosnach” wygłoszony przez pana Janusza Siemiona dotyczył zwyczaju umieszczania przez ludność zamieszkującą okolice Puszczy Knyszyńskiej kapliczek wotywnych na drzewach w celu przekazania Bogu różnych intencji. Były to prośby o powrót do zdrowia, pokój dla duszy lub powodzenie w życiu, a umieszczenie takiej tabliczki na drzewie oznaczało jego uświęcenie. Według regionalnych wierzeń, takiego drzewa nie wolno było ściąć gdyż groziło to ogólnym potępieniem lub nieuchronną karą jaka miała spotkać człowieka który ośmielił się podnieść na nie rękę.

Druga część spotkania to wspomniany wykład o życiu i działalności ks. Stanisława Kostki Łukomskiego, biskupa diecezjalnego łomżyńskiego w latach 1926–1948, który był także sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski w latach 1926–1946. Człowiek ten znany był ze swoich skrajnie prawicowych poglądów i działalności mocno sprzeciwiającej się władzom komunistycznej. 28 października 1948 Łukomski zginął w wypadku samochodowym, którego nie do końca wyjaśnione okoliczności mogą wskazywać na celowy w nim udział Urzędu Bezpieczeństwa.


Facebook