Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Stan wojenny w Jednostce - projekt edukacyjny

W 31 rocznicę dramatycznych wydarzeń grudniowych Zespół Szkół Nr 2 zrealizował projekt edukacyjny dotyczący problematyki stanu wojennego i czasów PRL-u. W skład projektu weszły: happening, umożliwiający uczniom odczucie grozy i absurdalności czasów stanu wojennego, wystawa pt. „13 grudnia 1981- stan wojenny w Polsce”, projekcje multimedialne wyświetlane na każdej przerwie  i lekcje historii stanowiące komentarz i uzupełnienie projektu.

Na kilka godzin przestrzeń szkoły zamieniono w przestrzeń  PRL-owskiego państwa. Uruchomiono funkcjonowanie Rejonowej Komendy Milicji Obywatelskiej, Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta oraz Urzędu Miasta, gdzie można było otrzymać kartki żywnościowe do realizacji  w szkolnym sklepiku. Władzę objął wojskowy komisarz LWP, a funkcjonariusze MO i ORMO legitymowali osoby przebywające na terenie szkoły. Ścigano roznoszących ulotki, przeprowadzano rewizje osobiste, a po szkolnych korytarzach snuli się „tajniacy” SB.


Facebook