Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Projekt IT Szkoła

ZS nr 2 im 9. PSK przystąpił do projektu IT Szkoła, którego głównym celem jest podnoszenie i rozwijanie kompetencji ICT u uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez działania prowadzone we współpracy szkół wyższych oraz szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Szkoły ponadgimnazjalne otrzymują możliwość wzbogacenia oferty dydaktycznej zajęć z informatyki o wymiar akademicki oraz udziału w realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej
a szczególności jej części dotyczącej rozwijania e-umiejętności (e-skills) uczniów.

Nauczyciele informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują wartościowe narzędzia do wspomagania zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych z informatyki oraz ofertę bezpłatnych e-learningowych szkoleń w zakresie podnoszenia własnych kompetencji zawodowych, przydatnych w realizacji kolejnych stopni awansu zawodowego.

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  1. Przeprowadzenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 150 otwartych wykładów
    z informatyki w 15 polskich ośrodkach akademickich.
  2. Udostępnienie na portalu IT Szkoła 80 wykładów online z informatyki.
  3. Udostępnienie 8 nowoczesnych kursów e-learningowych z informatyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  4. Przeprowadzenie stacjonarnych oraz e-learningowych kursów dla nauczycieli informatyki oraz udostępnienie dla nauczycieli na portalu IT Szkoła 4 kursów e-learningowych, po ukończeniu, których ich uczestnicy otrzymają certyfikaty IT Szkoła.
  5. Uruchomienie kół naukowych na platformie „open meetings” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
  6. Przeprowadzenie 50 wykładów wszechnicy informatycznej na kołach w szkołach ponadgimnazjalnych w wybranych województwach.
  7. Udział w 3 ogólnopolskich konkursach informatycznych.
  8. Korzystanie z dodatkowych materiałów dydaktycznych na portalu IT Szkoła przydatnych do prowadzenia lekcji informatyki.

Zapraszamy do rejestracji na stronie projektu i aktywnego w nim udziału poprzez udział w szkoleniach e-learningowych.

Facebook