Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Przedsiębiorczość przede wszystkim…

Podsumowanie działań edukacyjnych w formie rywalizacji konkursowej w obszarze nauk ekonomicznych  i  podstaw przedsiębiorczości:

Konkurs/olimpiada

Uczestnicy

Wynik/osiągnięcia

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG edycja 10.

zgłoszono i zarejestrowano 20 zespołów pod nazwą GIG

I miejsce w Polsce na etapie rozgrzewki

I miejsce w woj. podlaskim

30 miejsce w Polsce

Udział w gali nagród w siedzibie GPW w Warszawie

Rekiny Przedsiębiorczości

zgłoszono ponad 100 uczniów

Certyfikaty Rekina Przedsiębiorczości  uzyskało 20 uczniów

Rekiny Przedsiębiorczości

zgłoszono ponad 100 uczniów

Klasówka on-line

Maksymalny wynik uzyskało dwóch uczniów zakwalifikowanych wśród 149 do dogrywki w formie studium przypadku

Rekiny Przedsiębiorczości

2 uczniów

Studium przypadku

Wyróżnienie - udział w gali nagród w siedzibie GPW w Warszawie

Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości

2 uczniów

Etap eliminacji międzyszkolnych i zakwalifikowanie się do półfinału (2 osoby wśród 600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości

2 uczniów

Udział w finale

II Miejsce – indeks na studia

Wyróżnienie

Konkurs wiedzy społeczno – gospodarczej „Młody Menedżer 2012”

zgłoszono 19 uczniów

Wyróżnienie

Konkurs na najlepsze zajęcia z Podstaw Przedsiębiorczości

Zgłoszono jeden zespół - czteroosobowy

Zakwalifikowanie się do finału wojewódzkiego (zespół ZS NR2 znalazł się wśród 10 zespołów z woj. podlaskiego)

Certyfikaty Narodowego Banku Polskiego

Zgłoszenia indywidualne

3 Certyfikaty NBP

Akademia Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia PARP”

Zgłoszenie indywidualne

20 Certyfikatów

Konkurs NBP „Moja przedsiębiorcza firma”

Zgłoszono jedne zespół

Dyplom uczestnictwa

Projekt z „Klasy do kasy”

Zgłoszono 10 zespołów

Uczestnictwo

Akademia Kompetencji Kluczowych Podstaw Przedsiębiorczości

Zgłoszono 10 uczniów

10 Certyfikatów AKK

Opiekun merytoryczny powyższych zespołów i koordynator działań z obszaru Podstaw Przedsiębiorczości uzyskał Certyfikat Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego w Warszawie – jako Koordynator woj. podlaskiego.

Certyfikat „Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w nauczaniu przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości” – Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND.

Przygotował: Tomasz Cebeliński


Facebook