Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Poczet Sztandarowy na święcie Patrona w Zespole Szkół w Szczuczynie

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczył w uroczystościach poświęconych Patronowi Zespołu Szkół w Szczuczynie. Szkoła nosząca imię Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 6 czerwca 2012 roku przygotowała ceremonię szkolną, na którą niezawodnie przybył także nasz sztandar. W programie uroczystości przewidziano Mszę Świętą w Kościele pw. NMP w Szczuczynie, przemarsz na teren szkoły oraz część artystyczną. W czasie spotkania Dyrektor szkoły Pani Marzena Joanna Sulkowska wręczyła upominek na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Szczuczynie  wraz z życzeniami od całej społeczność ZSNR2.

W skład delegacji ZSNR2 wchodzili: Dyrektor Marzena Joanna Sulkowska, Tomasz Cebeliński (opiekun Pocztu Sztandarowego), Marcin Makowski (chorąży Pocztu), Marta Saciłowska i Paulina Waszkiewicz (asysta Pocztu).


Facebook