Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

ZS Nr 2 im.9.PSK w Grajewie – szkoła odkrywców talentów

Rok szkolny 2010/2011 ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej ,,Rokiem Odkrywania Talentów” to już przeszłość. Mimo zakończenia „Roku Odkrywania Talentów” nadal jednak przyznawane są tytuły „Szkoły Odkrywców Talentów” i „Miejsca Odkrywania Talentów”. W związku z tym w IV turze 11 szkół województwa podlaskiego uzyskało tytuł ,,Szkoły Odkrywców Talentów” i 1 placówka tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów”.

Szkoły i placówki z całej Polski podejmowały trudne wyzwania służące poszukiwaniu i odkrywaniu talentów uczniowskich. Przede wszystkim jednak znalezione talenty były dalej pielęgnowane, a uczniowie nimi obdarzeni  wspierani  przez swoich nauczycieli, wychowawców i rodziców, rozwijali  zainteresowania oraz zdolności, dbając jednocześnie o dobre wyniki w nauce.

W tegorocznych uroczystościach dotyczących województwa podlaskiego uczestniczyli Pan Jerzy Kiszkiel, Podlaski Kurator Oświaty i Pani Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty. To właśnie z ich rąk w dniu 5 października 2011r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku przedstawiciele uhonorowanych szkół i placówek odebrali listy gratulacyjne Minister Edukacji Narodowej oraz tablice z tytułami.

 

Jesteśmy dumni z tego, iż dzięki zaangażowaniu i wytrwałej pracy młodzieży oraz niejednokrotnie całej kadry Zespółu Szkół Nr2 im.9. Pułku Strzelców Konnych
w Grajewie,
znalazł się on w gronie szkół nagrodzonych. Wśród wyróżnionych obszarów działań są:

  • Zajęcia aktywizujące uczniów do aktywnego poznawania świata gospodarczego i kreowania umiejętności kluczowych w zakresie przedsiębiorczości indywidualnej. I m w woj. podlaskim w konkursie AD REM Zrozumieć prywatyzację i II m na szczeblu regionalnym (okręg mazowiecki) V m w woj. podlaskim w dogrywce SIGG 39 miejsce w Polsce w dogrywce SIGG I miejsce i 7 wyróżnień w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej.
  • Spotkania grupy medialno-teatralnej odbywające się raz w tygodniu,
    a czasem po kilka godzin w tygodniu. Celem spotkań jest rozwój umiejętności dziennikarskich, występów publicznych, śpiewu i recytacji. Uczniowie w krótkim czasie opublikowali pięć artykułów w tygodniku diecezjalnym „Głos Katolicki”, także na portalach internetowych, ponadto wzięli udział w programie Radia Nadzieja dotyczącym zagadnienia abstynencji.
  • Odbywające się codziennie  zajęcia z różnych dziedzin sportu: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i ogólnorozwojowe. Uczniowie biorą udział w wielu zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim zdobywając najwyższe laury. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów
    i gry w duchu fair-play. Od 3 lat szkoła posiada tytuł najbardziej usportowionej szkoły w powiecie, a także jest zdobywcą Pucharu Podlaskiego Kuratora Oświaty za największy postęp w sporcie.
  • Aktywność obywatelska i wolontariat – działania mające na celu akceptację dla niepełnosprawności fizycznej i umysłowej, rozwój własnej inicjatywy, odkrywanie radości z pomocy drugiemu człowiekowi, czy wdrażanie do współodpowiedzialności za dobro kraju. Polegają przede wszystkim na organizacji imprez i akcji charytatywnych o zasięgu ogólnoszkolnym, a także regionalnym.
  • Autorski program zajęć z fizyki i astronomii oraz informatyki dla uczniów, którzy poszukają oryginalnych i ciekawych rozwiązań aktywizujących do dalszej pracy. Podczas codziennych spotkań młodzież przygotowuje projekty długoterminowe, zajęcia otwarte, liczne prezentacje i prace konkursowe prezentowane na forum szkoły, a także publikacje szkolne (czasopisma) oraz internetowe (witryny).Facebook