Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Akademia kompetencji kluczowych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z przyjemnością informujemy, iż w roku szkolnym 2011/2012 będzie realizowany w naszej szkole projekt „Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej”- III edycja

W ramach projektu uczniowie klas I-III będą mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji kluczowych w dziedzinie języków obcych, umiejętności komputerowych i przedsiębiorczości.

 W szkole realizowane będą trzy rodzaje zajęć:
- zajęcia z języka angielskiego - kurs trwający 30 godzin lekcyjnych, którego celem będzie rozwijanie umiejętności komunikatywnego o posługiwania się językiem, przełamanie bariery językowej i poprawienie płynności wypowiedzi ustnej; 
- zajęcia komputerowe ECDL - kurs trwający 120 godzin lekcyjnych, którego celem będzie przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych); w ramach zajęć zorganizowane zostaną egzaminy ECDL;
- zajęcia z podstaw przedsiębiorczości - kurs trwający 20 godzin, którego celem będzie podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Dodatkowo uruchomiona zostanie platforma internetowa z dostępem do szkoleń 
e-learningowych z języka angielskiego i podstaw przedsiębiorczości.

Każdy z uczniów biorących udział w projekcie otrzyma bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Dla uczniów, którzy ukończą udział w zajęciach przewidziane są nagrody rzeczowe!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem szkolnym: p. Krzysztofem Gutowskim

 

Zapraszamy również od aktywności na forum projektu: http://akk-forum.imm.org.pl

Pliki do pobrania:

Projekt w pytaniach i odpowiedziach

Broszura informacyjna o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Facebook